Veelgestelde vragen

Moet ik een minimaal aantal uren opvang afnemen?

Ja, in verband met de beschikbaarheid van een opvangplek geldt er een minimale afname van 30 uur per maand voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Ongeacht of deze uren daadwerkelijk worden afgenomen worden deze gefactureerd.

 

Is flexibele opvang mogelijk?

Ja, flexibele opvang is mogelijk. Wel geldt een minimale afname van 30 uur per maand voor kinderen van 0 t/m 3 jaar.

 

Welke tijden worden gefactureerd?

De gereserveerde opvangtijd wordt gefactureerd. Wordt een kind eerder gebracht of later opgehaald dan de gereserveerde tijd, dan wordt de extra opvangtijd ook gefactureerd. Opvangtijd is de tijd tussen binnenkomst en het verlaten van de opvanglocatie. Als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt worden de breng- en haaltijden van de peuterspeelzaal aangehouden.

Opvangtijd wordt afgerond op kwartieren.

 

Wanneer geeft de gastouder haar vrije dagen door?

De gastouder geeft haar vakanties en vrije dagen voor het aankomende kalenderjaar door voor 1 november. Extra vrije dagen worden overlegd met de vraagouder en minimaal 2 maanden van tevoren bevestigd.

  

Mijn kind komt een dag niet naar de opvang. Wordt deze dag gefactureerd?

Nee, bij tijdige afmelding wordt deze dag niet gefactureerd. Voor een vrije dag/vakantie geldt een afmeldingstermijn van minimaal 2 maanden. Bij niet-tijdige afmelding blijft de vergoeding voor de gereserveerde tijd verschuldigd.

 

Ik ben zwanger en ga met verlof. Moet ik opvanguren blijven afnemen voor mijn andere kind(eren)?
Tijdens zwangerschapsverlof van de vraagouder blijven kinderen die al gebruik maken van opvang minimaal 50% van de opvanguren naar de gastouder komen in verband met de binding tussen gastouder en kind, met uitzondering van de eerste week na de geboorte van broertje of zusje.

Tijdens zwangerschapsverlof van de vraagouder wordt 100% van de opvanguren in rekening gebracht voor het reserveren van een opvangplek. Vraagouders houden tijdens zwangerschapsverlof recht op de kinderopvangtoeslag die ze voorafgaand aan het verlof ook kregen.

 

Mijn kind is ziek, mag het naar de opvang komen?
Een ziek kind mag naar Fjäril komen mits het kind geen besmettelijke ziekte heeft en het geen één-op-één-aandacht nodig heeft.

 

De gastouder is ziek, wat nu?

Bij ziekte van de gastouder worden vraagouders zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Als opvang hierdoor niet mogelijk is, is er geen vergoeding verschuldigd. De gastouder is niet verplicht te zorgen voor vervangende opvang. 

 

Mijn kind volgt het Rijksvaccinatieprogramma niet, is dat een probleem?
Kinderen die het Rijksvaccinatieprogramma niet volgen worden niet toegelaten tot opvang van Fjäril. Als na een aantal vaccinaties door de vraagouders wordt gestopt met het rijksvaccinatieprogramma wordt het contract tussen gastouder en vraagouder ontbonden in verband met risico’s voor andere kinderen.

 

Iemand anders komt mijn kind ophalen, mag dat?
Ja, maar geef dit altijd door aan de gastouder. Als het kind door iemand anders opgehaald wordt dan de ouder en dit niet is doorgegeven, wordt contact gezocht met de ouder. Totdat de gastouder toestemming heeft van de vraagouder om het kind aan een derde mee te geven, blijft het kind bij de gastouder.

 

Moet ik zelf voor eten zorgen?

Fjäril zorgt voor maaltijden en tussendoortjes voor kinderen die een “volwassen” eetpatroon volgen.

In het geval van een voedselallergie of dieet wordt de gastouder door de vraagouder hiervan in kennis gesteld. Voor zover redelijk zal Fjäril zorgen voor aangepaste maaltijden en tussendoortjes, eventueel kan in overleg worden besloten dat de vraagouder “veilig” eten meegeeft.

 

Flesvoeding, fruithapjes en groentehapjes voor kinderen die nog geen volwassen eetpatroon volgen moeten door de vraagouder worden meegegeven. Ook babyflessen, tuitbekers en/of rietjesbekers voor deze kinderen moeten door de vraagouder worden meegegeven in verband met continuïteit voor het kind.

 

Moet ik zelf luiers en reservekleding meegeven?
Fjäril zorgt voor luiers voor kinderen die nog niet zindelijk zijn. Indien het kind een specifiek merk luiers, doekjes of crème nodig heeft, moeten deze door de vraagouder worden meegegeven.

Reservekleding is in zeer geringe mate aanwezig bij Fjäril, voor baby's en peuters die bezig zijn met zindelijkheidstraining wordt u verzocht reservekleding mee te geven.

 

Mijn kind slaapt met een speen, knuffel en/of slaapzak, mag dit bij Fjäril blijven?
Nee, in verband met kwijtraken wordt u verzocht spenen, knuffels en slaapzakken steeds mee naar huis te nemen. Let erop dat op alles wat van een kind zelf is zijn naam staat! 

 

Ik wil het contract beëindigen, waar moet ik rekening mee houden? 

In de eerste 6 weken na aanvang van het contract kunnen gastouder en vraagouder per direct het contract ontbinden, de vergoeding voor de gebruikte opvanguren blijft verschuldigd.

 

Na deze eerste 6 weken geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 2 maanden na schriftelijke beëindiging. De vergoeding blijft in deze periode voor 100% van de gereserveerde opvanguren verschuldigd, incidentele wijzigingen in opvanguren zijn niet meer mogelijk tenzij al voor beëindiging van het contract aangegeven.